Ny återvinningscentral under uppbyggnad

Publicerat 22 juni, 2022

Den 1 januari 2023 planerar Vara kommun slå upp dörrarna för en ny modern återvinningscentral (ÅVC) i Heljeved i utkanten av Vara tätort.

Kartbild som pekar ut var nya återvinningscentralen kommer placeras.

Varför byggs en ny ÅVC?

Vara kommun har idag ingen egen återvinningscentral, utan köper in tjänsten av Ragn-Sells. Den nuvarande anläggningen är inte anpassad efter dagens krav kring avfallshantering och är svår att anpassa för att möta framtidens än hårdare miljökrav.

Hur kommer resultatet att bli?

Den nya återvinningscentralen byggs på en yta om 30 000 m2, vilket motsvarar cirka 4 fotbollsplaner.

Stor hänsyn har tagits för att skapa en trafiksäker, hållbar och flexibel återvinningscentral som ska kunna möta kommuninvånarnas behov både idag och i framtiden. Grönytor, planteringar av träd och buskar samt vallar runt återvinningscentralen ska ge ett trevligare intryck samt minska risken för lukt och skräp att spridas med vinden.

Innebär det några förändringar för besökare till ÅVC?

Ett så kallat ”grönt kort” kommer att erbjudas, som gör det möjligt för kommunens invånare att besöka återvinningscentralen även efter ordinarie öppettider. Detta kommer öka servicen betydligt jämfört med idag.