Prisregn över Nationaldagsfirandet

Publicerat 7 juni, 2022

Det var inte bara Sverige som hyllades på nationaldagen utan även många Varabor när det var dags för pris- och stipendieutdelning för betydande insatser inom kultur, fritid, folkhälsa och för orten.

Årets Varabo blev Daniel Eriksson, bonden från Long som träffade kärleken i TV4:s program Bonde söker fru och samtidigt gav Varaslätten utrymme på bästa sändningstid. Något som juryn från Vara kommun och Nya Lidköpings-Tidningen tog fasta på.

”Med sitt eget hjärta som insats, ett stort mod och en innerlig kärlek till slätten har Årets Varabo satt Varabygden på kartan.”

Årets kulturpris om diplom och 10 000 kronor tilldelades Karin Mann för sitt engagemang för Kvänum, hembygden och den mindre ortens utveckling:

”Engagerad i Kvänums hembygdsförening och ett flertal andra föreningar. Har nyligen varit initiativtagare till en bok om tegelbruket i Kvänum vilken kom ut härom året. Hon deltar i samhällsdebatten och hon brinner verkligen för landsbygden och den mindre orten. Har varit sommargäst och uppmärksammad på andra sätt i Radio Skaraborg P4 vid flera tillfällen. En ambassadör för Kvänum och Vara Kommun.”

Kulturpriset har delats ut sedan 1991. Priset går till en eller flera personer som har gjort en betydelsefull insats inom kulturlivet, där idrott och friluftsliv också ingår, i Vara kommun.

Årets kulturstipendiat är Sami Tietäväinen som har varit drivande i uppstarten av freesbeegolfbanan i Oltorp fritidsområde i Kvänum. Motiveringen lyder:

”Sami har varit den drivande kraften i uppstarten av frisbeegolfbanan i Oltorps fritidsområde i Kvänum. Mycket har skett genom samverkan med de lokala föreningarna kring Oltorp och företag i Kvänum men det har varit Sami som sett till att det har blivit verklighet och nu finns på plats. För att saker och ting ska bli av eller komma till skott krävs det ett lokalt engagemang vilket detta är ett härligt exempel på. Han är född och uppvuxen i Vara kommun och bor i dag i Kvänum.”

Alva Fransson är årets kulturstipendiat för sina konstnärliga verk. Juryns motivering lyder:

”Utövare av diverse konstarter. Har gått på kulturskolan närmare tio år. Har en tro på sina egna idéer och förverkligar dem. Jobbar i många tekniker, digitalt, keramik, konstruerar och bygger miniatyrer. Hon är en flitig, självständig och målmedveten tjej och är en god förebild för både vuxna och barn. Har precis medverkat i Kulturskolans elevutställning som visats på Vara bibliotek. Just den digitala formen är något som hon bland annat vill jobba vidare med.”

Fritids- och kulturstipendiet är på 10 000 kronor var.

Vara riksteaterförening fick ta emot priset Årets nytänkare för sitt engagemang och innovativa arbete med bygdens utveckling.

”På grund av pandemin så tänkte föreningen nytt och arrangerade små teaterturnéer lokalt istället för större föreställningar. Något som slog väldigt väl ut. Förra sommaren genomfördes en teaterturné för barn och familj på tre olika orter i kommunen, detta i samarbete med lokala intresseföreningar. Det blev väldigt uppskattat och lyckat! I år fortsätter samma koncept, återigen görs det i samarbete med intresseföreningar på respektive plats. Samverkan på bästa sätt!

Årets folkhälsopriset tilldelades till Vara Hästsportklubb med motiveringen:

”Vara Hästsportklubb värnar om allas rätt till jämlik hälsa, bland annat utifrån ett starkt engagemang inom parasport. Deras hälsofrämjande och inkluderande arbete bidrar till att skapa rörelseglädje och fysisk aktivitet bland en målgrupp som riskerar bli stillasittande. Ridning är en god fysisk aktivitet där man kan träffas kring ett gemensamt intresse och på lika villkor.

Priset delas ut av Folkhälsorådet.

Daniel Eriksson är årets Varabo.

Årets kulturpris tilldelades Karin Mann.

Årets fritidsstipendiat Sami Tietavainen.

Årets kulturstipendiat Alva Fransson.

Vara riksteaterförening, representerade av Annelie Andersson, Lillemor Karlin Flink, Maria Bengtsson, fick ta emot priset för årets nytänkare.

Matilda Hjertaker och Emelie Johansson från Vara hästsportklubb tog emot Årets folkhälsopris av Folkhälsorådet.

Kören Bella Notte uppträder på Nationaldagsfirandet i Vedum.

Kören Bella Notte uppträdde.