Viktig information till dig som tagit studenten 2022

Publicerat 13 juni, 2022

Dina betyg kommer att skickas hem till dej med post under vecka 24 till den adress där du är folkbokförd. Observera att betyget är ett originaldokument och arkivet enbart sparar en kopia.

En tjej som läser ett dokument

Det examensbevis du har fått kommer din gymnasieskola att skicka till den betygsdatabas som Universitets- och högskolerådet (UHR) administrerar. Denna databas används vid antagningen till högskoleutbildningar. Det är alltså endast när du gör en anmälan som betyget automatiskt överförs från betygsdatabasen till antagningssystemet. Du behöver inte skicka in någon kopia av din examen om du söker högskoleutbildningar via antagning.se. Om du ska söka utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning skickas inte betyget automatiskt från betygsdatabasen.
Observera att du alltid har ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg och andra relevanta meriter är UHR tillhanda i utsatt tid för anmälan – även om din skola är ansluten till betygsdatabasen.
Du som avslutat gymnasieskolan 2022 utan att ha fått en gymnasieexamen måste själv ladda upp dokumentet när du gör en anmälan. Det gäller om du till exempel har fått ett studiebevis. Om du inte har tillgång till en skanner, kan du
posta en vidimerad kopia på ditt betyg till följande adress:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Om du gör en prövning efter att du fått din examen eller om ditt betygsdokument är utfärdat på ett tillfälligt personnummer/samordningsnummer måste du även i detta fall själv ladda upp eller skicka in ditt betygsdokument själv.