Kommunen beredd att agera för trygg skolväg i Vedum

Publicerat 31 augusti, 2022

Om Trafikverkets omledning av E20-trafik genom Vedum påverkar trafiksäkerheten för barn på väg till och från skolan kommer Vara kommun att vidta åtgärder för att skapa en trygg skolväg.

Trafikverkets har meddelat att de mellan den 12 september och 6 november kommer att leda om trafik i södergående riktning på E20 mellan Vara och Vårgårda genom Vedum. Med anledning av detta har rektor på Vedum skola i dag inlett en riskanalys för att kartlägga om detta kommer att påverka säkerheten för barn till och från skolan.

Om riskanalysen visar att det finns risker kommer Bildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i samverkan med lokala föreningar vidta åtgärder för att skapa en trygg skolväg.

Relaterat