Arkiv

Månadsarkiv för september, 2022

I september 2023 kommer det att bli enklare och snabbare för Varabor att komma i kontakt med Vara kommun och…

Efter valnämndens preliminära rösträkning, också kallad onsdagsräkningen, så ser det preliminära valresultatet för kommunfullmäktige (KF) ut så här i Vara…

Tisdag 27 september kl. 18.00 Hur kan man stärka sin beredskap inför kriser? Hur klarar man ett längre strömavbrott, snöoväder…

Vara kommun deltar i krisberedskapsveckan, som i år infaller den 26 september till 2 oktober. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj…

Under sommaren har Vara kommun, i samarbete med Köpmännen i Vara Småstad, testat en sommarmöblering av centrala gator i Vara tätort.…