Arbete på Kyrkogatan i Vedum, start 24 oktober

Publicerat 28 september, 2022

Med start den 24 oktober 2022 kommer Vara kommun med samarbetspartners att genomföra ett byte av VA-anläggningen på Kyrkogatan.

Arbetet kommer att utföras etappvis, vilket medför att delar av gatan kommer att stängas av för trafik under olika perioder. Första etappen består av den del av Kyrkogatan som löper mellan Bitternavägen/Södra Torget och Vidhemsgatan. Under tiden för arbetet är trafiken avstängd och tillfälliga vägskyltar ska följas.

Driftstörningar telenätet

Under vecka 46 upptäcktes störningar i telenätet. Är du drabbad av detta ska felanmälan skickas till Telia och inte kommunen. Felanmälan Telia

Hur blir det när det är klart?

Förutom bytet av VA-anläggning får gatan även en ny gång- och cykelväg. Detta ökar tryggheten för de många skolbarn som promenerar längs gatan till skolan.

Hur påverkas boende av arbetet?

Arbetet medför begränsad framkomlighet, framförallt vad gäller trafik för den etapp som är just nu arbetas på. Under hela tiden för arbetet kommer genomfart ej vara möjligt.

Det kommer dessutom förekomma kortvariga vattenavstängningar för hushåll och fastigheter som är kopplade till Kyrkogatan. När det är aktuellt kommer berörda fastigheter att informeras via en lapp i brevlådan.

Hur länge kommer arbetet att pågå?

Arbetet beräknas vara klart i juli 2023.

När på dagen utförs arbetet?

Arbetet kommer att pågå dagtid, måndag till onsdag kl. 06.45-19.15 och kl. 06.45-16 på torsdagar.

Varför utförs arbetet?

Anledningen är att nuvarande anläggning är uttjänt.

Kontakt

Har du frågor om arbetet på Kyrkogatan, vänligen kontakta projektledare Roger Immerstrand tel. 0512-310 98 eller Erik Joutsen tel. 0512-319 80.

Sidan uppdateras löpande.