Auschwitz. Not long ago. Not far away.

Publicerat 30 september, 2022

Lagmanselever på studieresa.

Utställning om Auschwitz

Eleverna i åk 3 har i tre omgångar varit på studieresa i Malmö tillsammans med sina mentorer.
De har besökt utställningen Auschwitz. Not long ago. Not far away. Det är en vandringsutställning som berättar om Auschwitz-Birkenau och visar mer än 700 originalföremål därifrån.
Eleverna från Lagmansgymnasiet har tidigare under många år åkt till Polen och besökt förintelselägret, men då det inte varit möjligt under de senare åren ser skolan att det är värdefullt att eleverna får besöka utställningen som just nu visas i Malmö. Inför studieresan har alla elever deltagit i en obligatorisk föreläsning som hållits av Henrik Svensson, en av skolans förstelärare. Under vistelsen i Malmö genomfördes också andra studiebesök.

Originalföremål från Auschwitz som visar på utställning i Malmö

Vandringsutställningen, som setts av över 1 100 000 personer, debuterade 2017 i Madrid. Den har ställts ut i flera stora städer som tex  New York. Malmö är den fjärde värdstaden i ordningen. Utställningen planerar att gästa totalt 14 städer i världen, varav sju i Europa och sju i Nordamerika under en period om totalt 7 år.
Utställningen samarbetar också med Forum för levande historia, en svensk myndighet som använder Förintelsen och andra brott mot mänskligheten för att arbeta med frågor som tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter, för att anordna en rad offentliga och pedagogiska program.