Kommunens preliminära valresultat

Publicerat 20 september, 2022

Efter valnämndens preliminära rösträkning, också kallad onsdagsräkningen, så ser det preliminära valresultatet för kommunfullmäktige (KF) ut så här i Vara kommun för kommande mandatperioden.

Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD) och Hela Vara kommuns Bästa (HVKB) får ytterligare ett mandat var. Socialdemokraterna (S) och Centerpartiet (C) tappar var sitt mandat. Vänsterpartiet (V) är oförändrat och bibehåller sina två mandat. Kristdemokraterna (KD) tillkommer och får ett mandat. Liberalerna (L) tappar sina nuvarande två mandat.

Det slutgiltiga resultatet väntas om en vecka.

Mandatfördelning

Moderaterna (M) fortsätter att vara det lokalt största partiet och ökar med över fyra procentenheter till 31,8  %. Partiet får preliminärt ett nytt mandat i KF och har därmed 14 platser att fylla, av de totalt 45 platserna i KF.

Socialdemokraterna (S) fortsätter att vara det näst största partiet i kommunfullmäktige även om partiet tappar mer än tre procentenheter till 23,5 %. Partiet förlorar preliminärt ett mandat i KF och får då 11 platser.

Sverigedemokraterna (SD) ökar med strax över tre procentenheter till 17,9 %. Det innebär enligt det preliminära resultatet ett nytt mandat i KF och totalt åtta platser.

Hela Vara kommuns Bästa (HVKB) ökar med drygt en procentenhet till 10,2 % och får preliminärt ett nytt mandat i KF och sammanlagt 5 platser.

Centerpartiet (C) tappar två och en halv procentenhet och får 7,9 % av rösterna. Partiet förlorar preliminärt ett mandat av platserna i KF och får isåfall fyra mandat.

Vänsterpartiet (V) är oförändrat med 4,1 % och får då preliminärt två mandat liksom tidigare.

Kristdemokraterna (KD) ökade med en knapp procentenhet till 2,5 % och tar därmed preliminärt ett mandat i KF.

Liberalerna (L) tappar två och en halv procentenhet och landar preliminärt på 1,3 %. I och med detta tappar de båda sina två mandat i KF.

Observera att siffrorna är preliminära. Länsstyrelserna fastställer resultaten i region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

Ta del av mer siffror från valet och se hur kommuninvånarna röstade i kommunalvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet på valmyndigheten.se.