Ombyggnation av Östra ringleden/Kungsgatan

Publicerat 15 september, 2022

Trafikverkets arbete med att bygga om korsningen Östra ringleden och Kungsgatan i Vara till en cirkulationsplats är igång. Det innebär att korsningen mellan Östra ringleden/väg 187, Skarstadsvägen och Kungsgatan. Trafiken leds om via Vara tätort och trafikanter uppmanas att följa skyltning.

Cirkulationsplatsen byggs för att höja trafiksäkerheten.

Arbetet förväntas vara klart i slutet av året.