Resor och oresor på landsbygden undersöks

Publicerat 27 september, 2022

RORiLand studerar vad som händer när grannskapskontoren blir knutpunkter för så kallad kombinerad mobilitet, med möjlighet att använda cykelpooler och samåkning stället för privat bilkörning. RORiLand vill ta fram förslag som gör en hållbara resmönster attraktiva och värdefulla i landsbygder.

Illustrerad bild över böljande landskap med texten Ror i land.

I spåren av pandemin har våra arbetsmönster ändrats och öppnat upp för mer flexibla lösningar. I projektet RORiLand studeras grannskapskontor (lokala, gemensamt delade kontor på landsbygden) och lokala mobilitetstjänster (till exempel bilpooler eller lånecyklar). De studeras både som enskilda fenomen men särskilt när de sker i kombination, för att se hur de kan bidra till minskad pendling och bättre levnadsvillkor i landsbygder.

I Vara samarbetar projektet med grannskapskontoret Landskapet Coworking. I dagsläget finns inga lokala mobilitetstjänster.

RORiLand – Resor och oresor i landsbygder – är ett projekt finansierat av Energimyndigheten som pågår till och med våren 2024.

Undersökning

Undersökning kommer ske via två separata metoder. Den första via en GPS-baserad resvaneundersökning där en bilbox installeras direkt i bilen och loggar körvanor. Den andra kommer var app-baserad där användaren själv loggar sina resor. ​Dessa kommer vara modeller för värdering av tillgänglighet och samhällsnytta från mobilitetsåtgärder i landsbygder och grund för att ta fram ett landsbygdsmiljöavtal.

Vill du vara med? För att ta del av projektet, gå in på Fyrbodals kommunalförbunds hemsida.

Deltagande partners

Fyrbodals kommunalförbund är projektägare, i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund, Boråsregionens kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen. Experter från IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Handelshögskolan i Stockholm, Trivector Traffic, Telia och Paydrive är anlitade för olika delar av projektet. Region Halland, Region Kronoberg samt Folkets Hus och Parker deltar för att nyttiggöra resultatet i egenverksamhet samt att sprida till andra.

Flera logotyper.