Varas kontaktcenter tar form

Publicerat 26 september, 2022

I september 2023 kommer det att bli enklare och snabbare för Varabor att komma i kontakt med Vara kommun och få svar på sina frågor. Då öppnar nämligen kommunens kontaktcenter!

Telefonist som svarar i telefon

Det ska vara enkelt att kontakta Vara kommun oavsett vilken kanal man väljer; webbplats, sociala medier, e-tjänster, telefon, e-post eller besök. Som kommuninvånare ska du alltid få ett gott bemötande och snabb och professionell hjälp. Syftet med kontaktcenter är att vara en väg in till kommunen – oavsett ärende och kanal.

Genom att förenkla och förbättra information, vägledning och handläggning av enklare ärenden förbättras möjligheterna att få rätt hjälp vid en första kontakt.

Varför kontaktcenter?

Idag upplever många kommuninvånare att det svårt att komma i kontakt med kommunens tjänstemän. Därför har kommunstyrelsen beslutat om att inrätta ett koncerngemensamt kontaktcenter där invånare, företagare och besökare kan få hjälp med frågor av en så kallad kommunvägledare. Målet är att öka tillgängligheten och kvaliteten på informationen och att ge likvärdig service till alla.

Vad kan jag få hjälp med i ett kontaktcenter?

Kommunvägledarna som arbetar i kontaktcentret kommer snabbt att kunna svara på frågor och hjälpa till med exempelvis information, ansökningar, felanmälningar och vägledning. Frågor som kräver handläggning av tjänstemän eller av bolag skickar kontaktcentret vidare till rätt person. På så sätt frigörs mer tid för handläggare och resurser i våra kärnverksamheter. 

Mer information

Vara kommun arbetar just nu med etableringen av kontaktcenter. Vill du följa arbetet? Sidan ”Kontaktcenter – en väg in” uppdateras kontinuerligt.