Förskoleenkäten – till dig som vårdnadshavare med barn i förskolan

Publicerat 24 oktober, 2022

Vara kommun vill veta vad vårdnadshavare tycker om förskolan.

Bilden visar Händer som pusslar ett ljusblått pussel.

Vi har skickat ut en enkät i Vklass där vårdnadshavare ombeds svara på några frågor om förskolan. Svaren är viktiga för att vi ska kunna utveckla förskolans verksamhet på bästa sätt.

Enkäten är öppen 10-28 oktober och tar bara 5-10 minuter att svara på. Svaren förblir helt anonyma. Enkäten är översatt och går att läsa på arabiska, engelska, rumänska och somaliska.

En sammanställning av resultaten från enkäten kommer att redovisas här på kommunens hemsida.

Vid eventuella frågor om enkäten, vänligen kontakta bildning@vara.se

Tack till alla som väljer att medverka!

Bildningsförvaltningen Vara kommun