Arbete på Tingshusgatan i Vara, start i mitten av december

Publicerat 8 november, 2022

Med start i mitten av december 2022 kommer Vara kommun att genomföra ett byte av VA-anläggningen på Tingshusgatan.

I samband med det kommer även trafiksäkerhetshöjande åtgärder att utföras, såsom säkrare passager för gång och cykel.

Hur påverkas boende på och omkring Tingshusgatan av arbetet?

Under tiden för arbetet kommer trafiken längs gatan stängas av och parkering är inte tillåtet. Trafiken kommer att ledas om.

Varför utförs arbetet?

Nuvarande VA-anläggning är uttjänt.

Mer detaljerad information kommer längre fram.