Arbete på Tingshusgatan i Vara (uppdaterad 8 maj 2023)

Publicerat 8 november, 2022

Vara kommun genomför just nu ett byte av VA-anläggningen på Tingshusgatan.

Arbetet längs gatan delas in i etapper.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar vi på Tingshusgatan mellan Bangårdsgatan och Olovsgatan. Korsningen mot Västergatan och Nygatan är avstängd. Omledning sker via Påvelsgatan.

Kartbild Tingshusgatan i Vara.

Hur påverkas boende på och omkring Tingshusgatan av arbetet?

Under tiden för arbetet kommer trafiken längs gatan stängas av och parkering är inte tillåtet. Genomfartstrafik kommer att ledas om. Följ skyltning på plats.

Varför utförs arbetet?

Nuvarande VA-anläggning är uttjänt. I samband med det kommer även trafiksäkerhetshöjande åtgärder att utföras, såsom säkrare passager för gång och cykel.

När beräknas arbetet vara klart?

Går allt enligt plan kommer arbetet att vara klart i slutet av september 2023.

Dokument

Tingshusgatan gatuplan