Arbete på Tingshusgatan i Vara, start 23 januari 2023

Publicerat 8 november, 2022

Med start den 23 januari 2023 kommer Vara kommun att genomföra ett byte av VA-anläggningen på Tingshusgatan.

I samband med det kommer även trafiksäkerhetshöjande åtgärder att utföras, såsom säkrare passager för gång och cykel.

Hur påverkas boende på och omkring Tingshusgatan av arbetet?

Under tiden för arbetet kommer trafiken längs gatan stängas av och parkering är inte tillåtet. Genomfartstrafik kommer att ledas om. Följ skyltning på plats.

Varför utförs arbetet?

Nuvarande VA-anläggning är uttjänt.

När beräknas arbetet vara klart?

Går allt enligt plan kommer arbetet att vara klart i slutet av september 2023.

Dokument

Tingshusgatan gatuplan