En vecka fri från våld

Publicerat 18 november, 2022

21-25 november pågår kampanjen, En vecka fri från våld, där olika aktörer uppmärksammar det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Vara kommun arbetar på flera plan för alla människors rätt till ett liv fritt från våld.

Veckan är återkommande varje år och ett initiativ skapat av riksorganisationen Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet.

Färgen orange sammanknippas med en vecka fri från våld eftersom kampanjveckan avslutas den 25 november på Orange Day, vilket är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor.

Information om mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och kan ses som det allvarligaste uttrycket för ett icke jämställt samhälle.

Våld hindrar kvinnor, män och barn från att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och orsakar ett stort lidande för de utsatta. Mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Våld förekommer överallt i samhället – i hemmet, på internet, på idrottsläktaren och ute på våra gator och torg. Våldsutövande går ut över barn, unga, vuxna och äldre och kan vara i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld. Sammantaget är dock att män generellt är överrepresenterade i världsstatistiken och mer specifikt som våldsutövare gällande våld i nära relation.

Vi vet att våldet får allvarliga konsekvenser och kostar för både individen som för samhället i stort. Forskning visar att vi genom tidiga, strukturerade och förebyggande insatser kan minska såväl lidande som samhälleliga ekonomiska utgifter.

Hit kan du vända dig för att få hjälp

Utväg Skaraborg – arbetar mot våld i nära relationer
Information om Utväg Skaraborg – Länk till annan webbplats.

Mottagning för unga män
Information om Mottagning för unga män – Länk till annan webbplats.

Kvinnohuset Tranan
0500-41 86 68
Information om Kvinnohuset Tranan – Länk till annan webbplats.

Hjälplinjer

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50 dygnet runt
Information om Kvinnofridslinjen – Länk till annan webbplats.

Välj att sluta – för dig som riskerar att skada den du älskar
020-555 666
Information om – Välj att sluta – Länk till annan webbplats.

Chatt
Information om – Unga relation.se – Länk till annan webbplats.

Övrigt
Information om Brottsoffermyndigheten – länk till annan webbplats