Förslag till budget för 2023

Publicerat 25 november, 2022

Nu finns det ett förslag klart till budget för Vara kommun 2023. Förslaget har beretts av kommunstyrelsen och ska nu antas av kommunfullmäktige den 28 november 2022.

Vara kommuns logotyp.

Enligt kommunallagen ska budgetförslaget hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas. Förslag till budget för Vara kommun 2023, plan 2023-2026 finns publicerat i kommunens digitala anslagstavla under fliken ”Tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden”. Välj mappen 2022-11-28 för att se dokumentet.