Kommunstyrelsen har beslutat om budget för 2023-2026

Publicerat 11 november, 2022

Kommunstyrelsen har nu arbetat fram ett förslag till budget för 2023-2026, som ska vidare för beslut i kommunfullmäktige den 28 november.

Sök pengar ur fonder

Vara kommun, liksom alla kommuner, är i en utmanande situation med hög inflation och i början av en lågkonjunktur.  Den höga inflationen innebär stigande livsmedelspriser och ökade priser på övriga varor och tjänster. Elpriserna går upp liksom våra räntor på de lån som kommunen har. Vidare har kostnaderna för pensioner ökat kraftigt, 42,5 mnkr. Kommande lönerörelse ger också högre kostnader än i tidigare prognos.

Skatteintäkterna ökar inte  i samma takt som kostnaderna i perioden och vi måste hitta sätt att hantera ekonomin ansvarsfullt. Därför innehåller budgetförslaget en höjning av  skattesatsen med 60 öre, för att kunna finansiera våra verksamheter fullt ut. Skattehöjningen innebär 21,8 mnkr i ökade intäkter för kommunen.

I Vara kommun har det alltid varit viktigt och kommer alltid att vara viktigt att ha en långsiktigt stabil ekonomi där vi tar fullt ansvar för ekonomin och att kommuninvånarna får den service som vi är så stolta över.

Vara kommun kommer att fortsätta arbeta för en effektiv verksamhet och göra så mycket som möjligt av varje skattekrona för att utveckla kommunens service till våra kommuninvånare och företag.