Detta gör Vara kommun för att spara el

Publicerat 9 december, 2022

Just nu är energisituationen i Sverige ansträngd. Regeringen uppmanar alla hushåll att hjälpa till och sänka sin elförbrukning för att minska risken för bortkoppling från elnätet.

Detta gör Vara kommun gör för att sänka el- och energiförbrukningen.

På fredagsförmiddagen höll regeringen en pressträff med anledning av energi- och elsituationen i Sverige. Regeringen har gett staten och dess förvaltning att spara el. De uppmanar också hushållen att hjälpa till och minska elförbrukningen för att på så sätt dämpa risken för en bortkoppling från elnätet.

Enligt Svenska kraftnät är elförsörjningen på tillfredsställande nivåer men att det kommande dagar och veckor finns ett behov av att importera el.

Energimyndighetens sida finns tips på vad du kan göra för att minska ditt hushålls elförbrukning.