Från årsskiftet ingår Vara kommun i Räddningstjänsten Skaraborg

Publicerat 22 december, 2022

Från och med 1 januari, 2023, ingår Vara kommun i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg. I förbundet ingår kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.

Räddningstjänsten Skaraborgs uppdrag är att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Det görs genom utbildning och information men även genom att rycka ut dygnet runt, året runt.

Räddningstjänsten Skaraborg arbetar med att bränder och skador till följd av bränder förebyggs och för rengöring, det som ofta kallas sotning, och brandskyddskontroll. Räddningstjänsten Skaraborg är också tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor och utbildar medlemskommuners medarbetare i hur dessa hanteras och hur de ska agera vid brand.

Räddningstjänsten Skaraborgs webbsida hittar du mer information och kontaktuppgifter.