Fyra fick ta emot miljö- och byggpriserna

Publicerat 21 december, 2022

Ett par som ägnar sig åt byggnadsvård och två markägare med stort intresse för biologisk mångfald är årets mottagare av miljö- och byggnämndens priser för 2022.

Oxhagens våtmarkUtsikt från fågeltornet över Oxhagens våtmark som markägarna Larsson arbetat med att utveckla under flera år, något som de nu fått pris för.

Priset delades ut vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde av nämndsordföranden Johannes Lundén och vice ordföranden Peter Persson. Mottagarna fick diplom och en prischeck på 3 000 kronor.

Jennie-Ann Ohlsson och Axel Söderberg får 2022 års byggpris. Motiveringen lyder:

Jennie-Ann Ohlsson och Axel Söderberg har renoverat sin sekelskiftesgård i Larv med hjälp av återbruk, hållbara material och tekniker och olika byggnadsvårdsmetoder. På ett glädjefullt sätt inspirerar de andra att återbruka det som finns istället för att köpa nytt. Via sin byggnadsvårdsbutik och kursgård delar de med sig om hur man bygger, bor och lever hållbart.

 

Markägarna Karl-Gustav och Mathias Larsson är mottagare av 2022 års miljöpris. Motiveringen lyder:

Markägare Karl-Gustav och Mathias Larsson har drivit och utvecklat Oxhagens våtmark sedan slutet av 2013. Med ett stort intresse för biologisk mångfald och att stimulera artrikedomen beträffande fåglar, insekter och kräl- och groddjur i området, har de tillsammans med medlemmar från Vara Fågelklubb under åren byggt kommunens första fågeltorn och fågelholkar som påverkat fåglars möjlighet till häckning. Snart kommer det att anläggas en vandringsled runt området, som ett ytterligare exempel för att dela med sig av våtmarken och dess artrikedom.

 

Stort grattis till årets pristagare!