Finansiering för internationellt samarbete av den Europeiska kommissionen

Publicerat 26 januari, 2023

Logga Erasmus

Vår skolambassadör för EU, Eirini Silkej, lyckades att få två Erasmus+ ackrediteringar beviljade. Med Erasmus+ får vår skola möjlighet att delta i olika utbytesaktiviteter inom andra europeiska länder.
Det betyder att Lagmansgymnasiet har beviljats kontinuerlig finansiering för utbytesaktiviteter i Europa liksom arbetsplatsförlagt lärande (APL), språkutbyte, jobbskuggning osv. för högskoleförberedande program och yrkesförberedande program som sträcker sig fram till 2027!
Här kan du läsa mer: Om programmet Erasmus+