Ny utformning av VA-taxa

Publicerat 23 januari, 2023

VA-taxan för 2023 är antagen. Den nya taxan innebär något högre avgifter samt en förändrad utformning.

Bilden visar händer som tvättas under en kran med rinnande vatten

Det nya taxeförslaget innebär att:

  • Mätaravgiften/fasta avgiften tas bort och ersätts med en grundavgift. Avgiften höjs med 286 kr/år.
  • Lägenhetsavgiften ersätts med en så kallad bostadsenhetsavgift och höjs med 4,7 %, vilket motsvarar 42 kr/år. Bostadsenhetsavgiften betalas nu av alla, inte bara boende i lägenhet.
  • Avgiften på kubikmeterpriset höjs med 5,9 %.
  • Anläggningsavgifter (för nya inkopplingar) höjs med cirka 6 %.
  • För industrikunder minskar den tidigare mätaravgiften.
  • För hyresfastigheter ökar kostnaden med cirka 217 kr/bostadsenhet.

Den ökade årskostnaden för en normalvilla blir i snitt 1 962 kr.

Anledningen till samtliga höjningar är ökade finansiella kostnader, avskrivningskostnader och driftkostnader.

Det nya taxeförslaget är utformat utifrån ett nationellt vägledande förslag (P120) framtaget av branschorganisationen Svenskt Vatten.