Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Publicerat 8 mars, 2023

Nu kan företag som använt mycket el i sina processer ansöka om elkostnadsstöd. Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023.

Kvinna i motljus håller upp ett verktyg framför ansiktet.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer och räkna ut om ditt företag har rätt till stödet.

Om elkostnadsstödet

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra utbetalningar av stöd till elintensiva företag i hela Sverige under 2023. Elintensiva företag är företag som använder mycket el i sina processer och av den anledningen påverkas hårt av de höga elpriserna. Stödet gäller för perioden oktober–december 2022.