Nya medborgarlöften har skrivits under

Publicerat 17 mars, 2023

Lokalpolisområdeschef Johan Rexhag och kommunalråd Lars Gezelius och har skrivit under nya medborgarlöften.

Man i polisuniform och man i rutig skjorta håller i ett papper med namnteckningar på.Johan Rexhed, lokalpolisområdeschef och Lars Gezelius, kommunalråd har undertecknat nya medborgarlöften.

Nytt för i år är att löftena gäller under två år, 2023 och 2024, istället för under ett år som tidigare.

– Det är bättre att jobba över lite längre tid för att se effekterna och kunna utvärdera insatserna, säger Johan Rexhag.

Från Polisens sida har de lagt till grannsamverkan som en ny punkt.

– Det är ett koncept som har effekt. Vi lovar att jobba aktivt med det och inspirera fler att gå med i grannsamverkan, säger Johan Rexhag.

Medborgarlöftena är en del av den lokala polisens och Vara kommuns överenskommelse om samverkan. De har möten var 14:e dag tillsammans med näringslivet och lokalsamhället i övrigt för att få en bra lägesbild. Utifrån det har de bestämt att ha fyra fokusområden: otrygga platser i kommunen, trafik i allmänhet, situationen kring motorburen ungdom, narkotika och andra droger främst bland våra ungdomar.

Gemensamma löften till medborgarna i Vara 2023-2024

 • För en ökad upplevd trygghet i Vara kommun ska polis och kommun i samverkan förebygga och förhindra bruk av droger i trafiken, på offentliga platser och i skolmiljö.
 • Genomföra tätortsvandringar/dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling.
 • Kommunen och polisen lovar att arbeta med frågan kring motorburen ungdom med fokus på alla involverade parters behov.

Vara kommun lovar medborgarna

 • Kommunen ska ha beredskap och resurser för att kunna genomföra orossamtal, förhindra och förebygga utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa, våld och missbruk med särskilt fokus på ungdomar.
 • Vara kommun ska ha beredskap att stötta medborgare som behöver hjälp att komma ur ett missbruk.
 • Kommunen ska vid särskilda behov införa utökad övervakning vid skolor, Resecentrum eller vid andra utsatta platser.
 • Kontinuerligt jobba med den fysiska miljön i kommunen ur ett brottsförebyggande perspektiv.

Polisen lovar medborgarna

 • Polisen ska vara synlig genom återkommande närvaro/fotpatrullering på platser som kan upplevas som otrygga. Otrygga platser identifieras i den lokala lägesbilden via våra VEST-möten.
 • Polisen ska genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella och drogpåverkade förare. Hög hastighet och andra trafikfarliga beteenden ska också vara i fokus.
 • Polisen ska spontant och utan förekommen anledning besöka skolor, fritidsgårdar och miljöer där ungdomar vistas i syfte att skapa trygghet och goda relationer. Vi vill även tidigt upptäcka ungdomar i riskzon och snabbt kunna agera kring detta.
 • Polisen lovar att besöka alla klasser i årskurs 7 är att bland annat skapa relationer och prata om lag och rätt.
 • Polisen ska samverka med socialtjänst, skola och fritidsverksamhet. Vid behov ska polisen genomföra förebyggande insatser mot användande av droger i exempelvis skolmiljö.
 • Polisen ska aktivt jobba med grannsamverkan och genomföra nya uppstartsmöten.