Folkbiblioteksverksamheten i Levene avslutas

Publicerat 26 maj, 2023

Bildningsnämnden beslutade under sitt sammanträde den 24 maj att avsluta folkbiblioteksverksamheten i Levene från och med hösten 2023.

Orsaken till beslutet att stänga filialen är bland annat att besöksantalet inte är tillräckligt stort för att hålla öppet. Diskussioner om ett obemannat ”meröppet” bibliotek, likt det vi har i Vedum, har diskuterats men är inte möjligt på grund av lokalernas utformning.

Levene skola kommer fortsatt att använda lokalen till skolbibliotek, men övriga besökare är istället välkomna till biblioteken i Kvänum, Vara och Vedum.

Fokus för oss är att fortsatt erbjuda Leveneborna våra tjänster. Vårt mål är att hitta lösningar så att den som vill låna från oss ska kunna göra det på ett enkelt sätt. Möjlighet kommer att finnas att låna och återlämna böcker via Träffpunkten i Levene. Ta kontakt med biblioteket i Vara så försöker vi tillsammans hitta lösningar för var och en, säger Rigmor Persson, verksamhetschef kultur och fritid.

Biblioteksfilialen stängs för allmänheten i september 2023.