Vi ställer om från kortklippt till långgräs

Publicerat 23 maj, 2023

Sommaren är på ingång och det innebär att vår gatu- och parkenhet kommer att börja klippa gräset på offentliga ytor runt om i kommunen. Men vissa gräsmattor kommer vi att lämna orörda – på tio platser ställer vi om från kortklippt till långgräs.

Gräs.

Framöver kommer ytorna att slås en till två gånger per år istället för att klippas regelbundet. Gräset kommer att klippas som vanligt närmst gång- och cykelvägar. Ytorna som vi har valt ut är ytor som det inte rör sig så mycket folk på och som ligger i utkanten av områden.

Omställningen till långgräs är en av många insatser för den biologiska mångfalden.

Ytor som görs om till långgräs

  • Längs med Vårgatan i Emtunga.
  • Mellan Laskegatan och Elingsvägen i Vedum.
  • Längs med Gröna vägen i Stora Levene.
  • Längs med Prästegårdsvägen i Jung.
  • Längs med Herrgårdsgatan och en liten del av Köpmansgatan i Tråvad.
  • Längs med Blomstergatan och Bladgatan i Kvänum.
  • Längs gångvägen som förbinder Ågatan och Götaplatsen i Kvänum.
  • Längs med Källegatan i Kvänum.
  • Mellan Markvägen och Västra Ringleden i Vara.
  • Mellan Åkervägen och Västra Ringleden i Vara.