Barn- och elevhälsa

Inom barn- och elevhälsan i Vara kommun arbetar specialpedagoger, socialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog och elevcoacher.

Bilden visar elever i skolmiljö.

Barn- och elevhälsans arbete präglas av en helhetssyn på barnens/elevernas lärande och utveckling med fokus på varje enskilt barns/elevs pedagogiska, sociala och psykologiska utveckling.

Målsättningen är att i samverkan med föräldrar och skolans personal skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i förskola och skola så att varje barns behov blir tillgodosett.

Barn- och elevhälsans arbete styrs på samma sätt som skolan av lagar, förordningar och verksamheter.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.