Skolsköterskor

Här kan du läsa om kommunens skolsköterskor.

Vi arbetar i kommunens skolor:

Arentorps skola, Levene skola: Sandra Ottosson
Parkskolan, Grundsärskolan, Larv/Tråvad skola: Elisabeth Karlsson
Nästegårdsskolan: Jessica Torildson
Vedums skola, Torsgårdsskolan: Jennica Åkesson
Alléskolan: Frida Karlsson
Lagmansgymnasiet: Yvonne Svantesson

I vår yrkesroll ingår följande:

  • Arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisation, grupp och individnivå.
  • Erbjuda och utföra hälsobesök en gång per stadie samt uppföljning vid behov.
  • Främja elevernas sunda levnadsvanor och motivera dem till egna hälsosamma val.
  • Erbjuda och utföra vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.
  • Öppen mottagning, rådgivning, enklare sjukvård samt motivera till egenvård.
  • Bedömning av hälsotillstånd och vid behov remittera vidare till annan instans.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.