Elevhälsa

Elevhälsan kan ge råd och stöd i:

  • pedagogiska frågor
  • sociala frågor
  • medicinska frågor
  • psykologiska frågor
  • studie- och arbetslivsfrågor

Elevhälsans arbete präglas av en helhetssyn på barnens/elevernas lärande och utveckling med fokus på varje enskilt barns/elevs pedagogiska, sociala och psykologiska utveckling.

Elevhälsans målsättning är att i samverkan med föräldrar och skolans personal skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i förskola och skola så att varje barns behov blir tillgodosett.

Elevhälsans arbete styrs på samma sätt som skolan av lagar, förordningar och verksamheter.

I Elevhälsan arbetar Specialpedagoger, Skolkuratorer, Skolsköterskor, Skolpsykolog, Barn- och Ungdomscoacher samt Studie-och Yrkesvägledare.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.