Elevhälsa

Inom elevhälsan i Vara kommun arbetar specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog och barn- och ungdomscoacher.

Bilden visar elever i skolmiljö.

Elevhälsans arbete präglas av en helhetssyn på barnens/elevernas lärande och utveckling med fokus på varje enskilt barns/elevs pedagogiska, sociala och psykologiska utveckling.

Elevhälsans målsättning är att i samverkan med föräldrar och skolans personal skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i förskola och skola så att varje barns behov blir tillgodosett.

Elevhälsans arbete styrs på samma sätt som skolan av lagar, förordningar och verksamheter.

I Elevhälsan arbetar Specialpedagoger, Skolkuratorer, Skolsköterskor, Skolpsykolog, Barn- och Ungdomscoacher samt Studie-och Yrkesvägledare.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.