Elevcoacher

I vår yrkesroll ingår att:

  • Öka tryggheten och trivseln för att motverka utanförskap och frånvaro i skolan.
  • Bidra till att skapa en trygg miljö i skolan både i klassrum och i fria situationer, t.ex. på raster, i omklädningsrum och andra identifierade områden där elever beskrivit att de känner sig otrygga.
  • Delta i det förebyggande arbetet och tidigt fånga upp elever som inte deltar i undervisningen. Motivera och kartlägga vad hindren består av genom möten med eleven, vårdnadshavare och skola.
  • Arbeta med olika typer av grupper under lov utifrån behov för att stärka och motivera elever till skola, fritid och delaktighet med andra.
  • Medverka till att fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg och behörighet till gymnasiet.
  • Vid behov samarbeta med andra instanser för att hjälpa och motivera elever tillbaka till skola och undervisning.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.