Skolkuratorer

I vår yrkesroll ingår:

  • Att arbeta tillsammans med lärare och övriga elevhälsan för att du som elev ska få det stöd du behöver för att nå målen med skolarbetet. Skolkurator kan du och dina vårdnadshavare vända dig till från förskoleklass till dess du slutar gymnasiet. Skolkurator har särskilt ansvar för din psykosociala arbetsmiljö. I klassrummet, omklädningsrummet, på skolgården och på internet – överallt ska du under arbetsdagen kunna känna dig trygg.
  • Att arbeta med att utreda, åtgärda och främja din närvaro i skolan. Skolkurator träffar dig som elev enskilt för samtal. Rör det skolarbetet eller relationer med vuxna eller kamrater i skolan arbetar vi tillsammans för att lösa problemen. Kurator kan även hjälpa dig och din vårdnadshavare vidare till hälso- och sjukvård eller socialtjänst om du behöver stöd kring ohälsa eller andra problem.
  • Att ge dig stöd med frågor kring din studieekonomi och ansökningar om extra tillägg och inackorderingstillägg.
  • Att arbeta främjande och förebyggande – om vi upptäcker olika problem försöker vi föreslå ändringar som ger alla elever bättre hälsa, ökad trivsel, trygghet och studiero.

Vi arbetar i kommunens skolor:

Vedums skola Julia Pettersson
Lagmansgymnasiet och Larv/Tråvad skola Edit Strand (Ida Carlsson föräldraledig)
Torsgårdsskolan, Parkskolan och Grundsärskolan Felicia Ohlin
Alléskolan och Grundsärskolan Madeleine Hellman
Nästegårdsskolan Petra Svanstedt

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.