Skolsköterskor

I vår yrkesroll ingår följande:

  • Arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisation, grupp och individnivå.
  • Erbjuda och utföra hälsobesök en gång per stadie samt uppföljning vid behov.
  • Främja elevernas sunda levnadsvanor och motivera dem till egna hälsosamma val.
  • Erbjuda och utföra vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.
  • Öppen mottagning, rådgivning, enklare sjukvård samt motivera till egenvård.
  • Bedömning av hälsotillstånd och vid behov remittera vidare till annan instans.

Vi arbetar i kommunens skolor:
Arentorp och Levene skola Sandra Ottosson
Parkskolan, Grundsärskolan och Larv/Tråvad skola Elisabeth Karlsson
Nästegårdsskolan Jessica Torildson
Vedums skola och Torsgårdsskolan Jennica Åkesson
Alléskolan Frida Karlsson
Lagmansgymnasiet Yvonne Svantesson

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.