Skolsköterskor

I vår yrkesroll ingår följande:

  • Arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisation, grupp och individnivå.
  • Erbjuda och utföra hälsobesök en gång per stadie samt uppföljning vid behov.
  • Främja sunda levnadsvanor och motivera till egna hälsosamma val.
  • Erbjuda och utföra vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.
  • Öppen mottagning, rådgivning, enklare sjukvård samt motivera till egenvård.
  • Bedömning av hälsotillstånd och vid behov remittera vidare till annan instans.

Vi arbetar i kommunens skolor:

Arentorp och Levene skola Efva Svensson
Parkskolan, Grundsärskolan och Larv/Tråvad skola Elisabeth Karlsson
Nästegårdsskolan Jessica Torildson
Vedums skola och Torsgårdsskolan My Nilsson
Alléskolan Frida Karlsson
Lagmansgymnasiet Yvonne Svantesson

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.