Specialpedagoger

I vår yrkesroll ingår:

  • Att tillsammans med pedagoger och rektor samt övrig elevhälsa skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga.
  • Arbetet sker utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och ska bidra till skolans utveckling på organisations- grupp- och individnivå.
  • Bidrar till att skapa förutsättningar för att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta kan ske genom observationer, pedagogiska utredningar och handledning.
  • Utformar och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan mellan skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens undervisnings – och lärandemiljöer.
  • Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt kolleger och andra berörda yrkesutövare.
  • Genomföra uppföljningar och utvärderingar samt delta i ledningen av skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever.

Vi arbetar i kommunens skolor:

Nästegårdsskolan och Larv/Tråvad skola Malin Nyman 
Torsgårdsskolan, Parkskolan och Grundsärskolan Helen Bender
Alléskolan Heidi Johansson
Vedums, Arentorp och Levene skola Christina Nilsson 

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.