Feriepraktik

Inför sommaren 2022 är beslutat att de ungdomar som är födda år 2005 eller går gymnasiesärskolans tredje år och som är folkbokförda i Vara kommun, kan söka feriepraktik hos kommunens resultatenheter samt föreningar.

Bilden visar solrosor mot blå himmel.

Feriepraktik är en utmärkt chans för dig att prova på arbetslivet med hjälp av en handledare och bilda en egen uppfattning om hur det är att arbeta i en kommun eller förening. Du får praktiklön.

Viktigt är att du som ansöker förstår det svenska språket och kan ta emot och följa instruktioner.

Du måste klara av att självständigt utföra de arbetsuppgifter handledaren ger dig samt kunna praktisera 6-8 timmar per dag enligt schema och 90 timmar per period. En period är 3 veckor lång.

Ändringar på grund av coronaviruset

Planerad feriepraktik kommer att genomföras men vi återkommer med information gällande eventuella ändringar av tillgängliga platser utifrån rådande restriktioner. Introduktion och arbete anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens krav samt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Ansökningstid

Under perioden 28 februari – 18 april 2022 kan du ansöka om feriepraktik hos kommunens resultatenheter och föreningar. Ansökan sker enbart via kommunens hemsida.

Det är viktigt att du vid registrering och ansökan uppger en e-postadress som du har regelbunden bevakning på.

Anmälan feriepraktik 2022

Anmälan stängs 18 april.

Lottning

När vi blir klara med lottningen, som görs av systemet, och du som sökt uppfyller villkoren, blir du erbjuden en plats via e-post.

Du måste tacka JA senast 8 maj 2022 för att få din erbjudna plats.

Obligatoriskt informationsmöte

På vilket sätt vi kommer hålla det obligatoriska mötet är i skrivande stund inte beslutat pga coronaviruset. Återkopplar till er som ansökt samt tackat Ja till erbjuden plats.

Praktikregler

Du får praktisera 3 veckor (en period), 6-8 timmar per dag och max 90 timmar per period.

Lön

Inom äldreomsorgen får du som feriepraktikant 60 kr per timme. Övriga verksamheter 55 kr per timme.

Utbetalning av lön

Lönen utbetalas via Sparbanken Vara.

Har du annan bank? Kontakta Sparbanken Vara och meddela ditt kontonummer samt vilken bank du har. Om du missar att meddela Sparbanken utbetalas lönen senare via postavi.

Blankett

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Anställningsbevis/tjänstgöringsrapport för timavlönad personal

De uppgifter du lämnar behandlas enligt bestämmelserna i GDPR och kommer att registreras i en databas.

Vi ser fram emot att prata med er ungdomar. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.