Feriepraktik

Inför sommaren 2020 är beslutat att de ungdomar som är födda år 2003 eller går gymnasiesärskolans tredje år och som är folkbokförda i Vara kommun, kan söka feriepraktik hos kommunens resultatenheter samt föreningar.

Bilden visar solrosor mot blå himmel.

Feriepraktik är en utmärkt chans för dig att prova på arbetslivet med hjälp av en handledare och bilda en egen uppfattning om hur det är att arbeta i en kommun eller förening. Du får praktiklön.

Viktigt är att du som ansöker förstår det svenska språket och kan ta emot och följa instruktioner.

Du måste klara av att självständigt utföra de arbetsuppgifter handledaren ger dig samt kunna praktisera 6-8 timmar per dag enligt schema och 90 timmar per period. En period är 3 veckor lång.

Ändringar på grund av coronaviruset

Planerad feriepraktik kommer att genomföras men med vissa ändringar utifrån rådande restriktioner. Feriearbetare kommer inte att tas in inom äldreomsorg, omsorgen för funktionshindrade eller förskolan. Introduktion och arbete anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens krav samt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Ansökningstid

Under perioden 28 februari-29 mars 2020 kan du ansöka om feriepraktik hos kommunens resultatenheter och föreningar. Ansökan sker enbart via kommunens hemsida.

Det är viktigt att du vid registrering och ansökan uppger en e-postadress som du har regelbunden bevakning på.

Lottning

När vi blir klara med lottningen, som görs av systemet, och du som sökt uppfyller villkoren, blir du erbjuden en plats via e-post.

Du måste tacka JA senast 17 april 2020 för att få din erbjudna plats.

Obligatoriskt informationsmöte

Vi håller ett obligatoriskt informationsmöte som du måste närvara på för att få tillgång till din feriepraktik. Mötet hålls den 7 maj klockan 17.00 på Vara Folkhögskola.

Praktikregler

Du får praktisera 3 veckor (en period), 6-8 timmar per dag och max 90 timmar per period.

Lön

Inom äldreomsorgen får du som feriepraktikant 60 kr per timme. Övriga verksamheter 55 kr per timme.

Utbetalning av lön

Lönen utbetalas via Sparbanken Vara.

Har du annan bank?
Kontakta Sparbanken Vara och meddela ditt kontonummer samt vilken bank du har.

ANSÖK HÄR

Anmälan stängs 29 mars

Blankett

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag:  https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/434.4.2b543913a42158acf800028955.html?q=SKV434

Kommunkursen.se.

För att ta till vara och förstärka ditt intresse för kommunen har Sveriges Viktigaste Jobb tagit fram www.kommunkursen.se, en webbaserad utbildning med övergripande information om hur kommunen fungerar. Kursen tar 20-30 minuter och fungerar lika bra på dator, telefon och platta. De som genomför Kommunkursen.se får ett intyg som visar att de har genomgått utbildningen.

De uppgifter du lämnar behandlas enligt bestämmelserna i GDPR och kommer att registreras i en databas.

Vi ser fram emot att prata med er ungdomar. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.