ABC – gruppträffar om föräldraskap

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år välkomnas därför till ABC-föräldragrupp där vi pratar om hur man utvecklas i sin föräldraroll och förändrar vardagslivet till det bättre.

Tecknad bild som visar en vuxen som pratar med ett barn

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt. En trygg uppväxt ger förutsättningar till trygga och självständiga individer. Men de flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Det är vad ABC:s gruppträffar handlar om.

Alla är vi experter på föräldraskap

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man själv åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Träffar

ABC föräldraträffar består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Träffarna är kostnadsfria men kräver föranmälan då det endast finns 10 platser. Vi bjuder på fika.

Träff 1  VISA KÄRLEK

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2  VARA MED

Hur påverkar vi varandra i det digitala samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3  VISA VÄGEN

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4  VÄLJA STRIDER

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Läs mer om ABC – Alla Barn i Centrum på allabarnicentrum.se

Anmälan

Kursstarter sker kontinuerligt under vår och höst. Lämna din intresseanmälan till Marie Stigson så återkommer vi med mer information.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.