Försäkring

Vara kommuns försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring är Protector.