Förskoleenkäten

Vara kommun genomför vartannat år en enkät med syftet att ta reda på vad vårdnadshavare tycker om förskolan.

Bilden visar Händer som pusslar ett ljusblått pussel.

Enkäten riktar sig till vårdnadshavare med barn på Varas kommunala och fristående förskolor. Svaren på enkäten är ett viktigt underlag för vidare kvalitetsarbete i förskolan och ett sätt att mäta de indikatorer som bildningsförvaltningen arbetar mot.

Nästa enkät kommer att genomföras i oktober 2022.

Resultat 2020

Resultat förskoleenkäten 2020

Resultat per förskola

Förskoleenkäten Arentorps förskola
Förskoleenkäten Arken förskola
Förskoleenkäten Frejgårdens förskola
Förskoleenkäten GP-byns förskola
Förskoleenkäten Jungs förskola
Förskoleenkäten Kvänums förskola
Förskoleenkäten Förskolan Larven
Förskoleenkäten Levenes förskola
Förskoleenkäten Solgårdens förskola
Förskoleenkäten Torsgårdens förskola
Förskoleenkäten Tråvads förskola
Förskoleenkäten Västra förskolan
Förskoleenkäten Önum förskola

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.