Frågor och svar

Bilden visar en färgglad barnhand.

På den här sidan har vi samlat en rad frågor och svar som du som vårdnadshavare kan ha nytta av.

Jag ska anmäla mitt barn till kö för förskoleplats, när kan jag anmäla och när kan jag få plats?

Du kan anmäla ditt barn i kö tio månader innan du behöver plats. Efter fyra månader i kö blir du erbjuden plats, i första hand där du önskar, annars blir du erbjuden plats på annan förskola i kommunen. Du anmäler via e-tjänst.

Jag arbetar kväll, natt/helg och behöver förskoleplats då, finns det möjlighet till det?

Nej, i Vara kommun erbjuds för närvarande inte förskola kväll/natt/helg.

Hur många timmar får jag lämna mitt barn på förskolan?

Barnets schema utgår från vårdnadshavarnas arbetstider/studietider plus restid till och från arbete/studier. Är någon vårdnadshavare ledig är barnet ledigt. Vid delad vårdnad följer barnet schema för den vårdnadshavare barnet bor hos.

Vilka öppettider har förskolorna?

Förskolorna har öppet 06.00 – 18.00.

Jag är arbetssökande. Har mitt barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till 15 timmar per vecka. Tiderna är fasta och bestäms av respektive rektor.

Jag är föräldraledig för ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till 15 timmar per vecka. Tiderna är fasta och bestäms av respektive rektor.

Vi ska ha barn igen. Från när gäller 15 timmar för syskonet som är på förskolan?

I samband med födseln. Vid behov kan undantag göras i samråd med rektor, till exempel vid extraordinära händelser i samband med födseln.

Jag är gravid och har graviditetspenning. Hur många timmar har mitt barn rätt att vara på förskolan?

Graviditetspenning liknas vid sjukskrivning. Tider görs upp i samråd med rektor.

Mitt barn står i kö till förskoleplats och jag har ett äldre barn som har förskoleplats, har mitt yngre barn förtur till plats?

Ja, vi tillämpar syskonförtur i Vara kommun.

Hur lång är inskolningstiden på förskolan, betalar man avgift för inskolningen?

Inskolningen varierar mellan 5-21 dagar utifrån barnets behov och förskolans rutiner. Hör med respektive rektor. Avgift betalas även under inskolningstiden då placeringen startar det datum inskolningen börjar.

Om förskolan är stängd under några sommarveckor, kan jag få lämna på annan förskola om jag har behov av det?

Ja vi erbjuder jourförskola de veckor ordinarie förskola är stängd om du arbetar, studerar eller har praktik.

Jag är hemma med sjukt barn, får jag lämna syskonet på förskolan?

Ja, men vi rekommenderar en kortare dag. Vid magsjuka i familjen ska dock samtliga vara hemma.

Om jag har mitt barn 15 timmar per vecka och en av dagarna är en kompetensutvecklingsdag, får jag byta dag då?

Nej. Schemat är fast.

Jag ska säga upp min förskoleplats, hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är två månader från att du har registrerat uppsägningen via kommunens e-tjänst: E-tjänst uppsägning förskoleplats.

Mitt barn ska vara borta från förskolan en längre tid, får jag behålla platsen?

Plats som inte nyttjas under sammanhängande tre månader sägs upp av kommunen om inte särskilda skäl till annat föreligger, till exempel sjukdom.

Vi är familjehem, gäller samma regler för oss som för biologiska familjer?

Ja.

Barnets vårdnadshavare ska separera, hur gör man med förskoleplaceringen och avgiften?

Om båda vårdnadshavarna har behov av plats så kan man ansökan om delad faktura/delad plats. Var och en registrerar schema efter sitt behov och var och en betalar avgift efter sin inkomst. Dock tas inte avgift ut som övergår ”högsta” avgift för ett barn. Om båda hushållens inkomster tillsammans övergår inkomsttaket så fördelas avgiften procentuellt efter vars och ens inkomster. Man kan även välja att fortsätta den gemensamma platsen med vars och ens schema. När det gäller semester så har barnet alltid ledigt om någon av vårdnadshavarna har semester.

Jag är sammanboende med en person som inte är förälder till barnet, måste jag anmäla även hens inkomst?

Ja, det är hushållets totala skattepliktiga inkomst som är avgiftsgrundande oavsett om barnen är gemensamma eller ej.

Vad kostar det att ha barn på förskola?

Avgiften är baserad på hushållets totala skattepliktiga bruttoinkomster. Det finns ett inkomsttak som indexregleras varje år. Avgiften för ett barn är 3% av inkomsten upp till inkomsttaket. Har man flera barn så tillämpas syskonrabatt. Om man inte lämnar inkomstuppgift så debiteras man högsta avgift.

Du kan anmäla ditt barn i kö tio månader innan du behöver plats. Efter fyra månader i kö blir du erbjuden plats, i första hand där du önskar, annars blir du erbjuden plats på annan förskola i kommunen. Du anmäler via e-tjänst.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.