Fristående skola/förskola

Önums friskola

Önums friskola bedriver följande verksamhet:

  • förskola 1-5 år
  • grundskola år 1-6
  • förskoleklass
  • fritidsverksamhet

Vill du ha mer information så kontakta rektor Aina Wästfält på telefon 0512-102 39. Besök gärna hemsidan www.onumsfriskola.se

Larvens och Arkens förskolor

Vara pastorat driver Larvens förskola 1-5 år i Larv samt Arkens förskola 1-5 år i Vedum.

För mer information kontakta föreståndare Anna Lilja på telefon 0512-423 82 alt. 0512-400 44 eller 0733-733006. Besök gärna hemsidan www.svenskakyrkan.se/vara

Solgårdens förskola/fritidshem

Föreningen Solgårdens Förskola och Fritidshem i Edsvära ek. förening driver Solgårdens förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år i Edsvära.

För mer information kontakta förskolan på telefon 0512-70037. Besök gärna hemsidan www.solgardenedsvara.se

Jungs friskola

Jungs Friskola bedriver följande verksamhet:

  • förskola 1-5 år
  • grundskola år 1-3
  • förskoleklass
  • fritidsverksamhet

För mer information kontakta rektor Maritha Bergh på telefon 0512-222 46. Besök gärna hemsidan www.jungsfriskola.se