Fristående skola/förskola

I kommunen finns även fristående alternativ till förskola och skola i kommunal regi för den som önskar.

Önums friskola

Önums friskola bedriver följande verksamhet:

  • förskola 1-5 år
  • grundskola år 1-6
  • förskoleklass
  • fritidsverksamhet

Vill du ha mer information så kontakta rektor Aina Wästfält på telefon 0512-102 39. Besök gärna hemsidan www.onumsfriskola.se

Förskolan Larven och Arken

Varabygdens församling erbjuder förskola i Larv (Larven) och Vedum (Arken) för barn 1-5 år. Förskolan har kristen profil. Förskolan har egen specialpedagog och använder förskoleappen Tyra.

För mer information kontakta förskolechef Frida Skoog 073-373 30 06.

Mer information finns på www.svenskakyrkan.se/vara/forskola

Solgårdens förskola/fritidshem

Föreningen Solgårdens Förskola och Fritidshem i Edsvära ek. förening driver Solgårdens förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år i Edsvära.

För mer information kontakta förskolan på telefon 0512-70037.

Mer information finns på www.solgardenedsvara.se

Jungs friskola

Jungs Friskola bedriver följande verksamhet:

  • förskola 1-5 år
  • grundskola år 1-3
  • förskoleklass
  • fritidsverksamhet

För mer information kontakta rektor Maritha Bergh på telefon 0512-222 46.

Mer information finns på www.jungsfriskola.se