Avgifter

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

 • Taxan gäller från 2023-01-01.
 • Avgiften betalas tolv månader om året.

Förskoleverksamhet och familjedaghem

 • Avgiften är baserad på procentandelar av månadsinkomsten. Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften. Schema skall alltid lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet.
 • Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar: 15 timmar i veckan,  3 timmar per dag är avgiftsfria. Vid längre vistelsetid görs avdrag med 15 timmar/vecka vid beräkning av avgiften.  Allmän förskola följer läsårstiderna, vilket innebär att barn som går allmän förskola är lediga på loven.
 • Med ”barn 1” menas det yngsta barnet.

Procent av månadsinkomsten

Inkomsttaket per månad är 54 830 kronor.

Barn 1: 3 %
Barn 2: 2 %
Barn 3: 1 %

Högsta avgift för(som indexregleras varje år):
barn 1: 1645 kr/mån
barn 2: 1097 kr/mån
barn 3:  548 kr/mån

Skolbarnomsorg (fritidshem och familjedaghem)

 • Avgiften baseras enbart på procentandelar av månadsinkomsten. Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften. Schema skall alltid lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet.

Procent av månadsinkomsten

Inkomsttaket per månad är 54 830 kronor.

Barn 1: 2 %
Barn 2: 1 %
Barn 3: 1 %

Högsta avgift för(som indexregleras varje år):
barn 1: 1097 kr/mån
barn 2:  548 kr/mån
barn 3:  548 kr/mån

Inkomst

Avgiften betalas utifrån hushållets gemensamma skattepliktiga inkomster.

Exempel på avgiftsgrundad inkomst är:

 • Förvärvsinkomst före skatt och avdrag
 • Sjuk- och föräldrapenning före skatt
 • Arbetslöshetsersättning före skatt
 • Utbildningsbidrag, skattepliktigt
 • Pensionsförmåner
 • Skattepliktiga vårdbidrag
 • Skattepliktig del för vård av barn i familjehem
 • Aktivitetsersättning och aktivitetsstöd

Inkomstuppgift lämnas innan barnomsorgsplatsen tas i anspråk, när inkomsten ändras eller vid begäran från barnomsorgen.

Reducering

 • Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av exempelvis lovdagar, semester  eller om barnet har kortare vistelsetid än vad som schemat visar.
 • Vid barns sjukdom som sammanhängande varar längre än 30 dagar betalas ingen avgift för tid som överstiger dessa 30 dagar.

Vad kostar det att ha barn på förskola?

Avgiften är baserad på hushållets totala skattepliktiga bruttoinkomster. Det finns ett inkomsttak som indexregleras varje år. Avgiften för ett barn är 3% av inkomsten upp till inkomsttaket. Har man flera barn så tillämpas syskonrabatt. Om man inte lämnar inkomstuppgift så debiteras man högsta avgift.

Mitt barn har inte varit på förskolan mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen, inte för den tiden du faktiskt använder.

Hur många månader per år betalar man avgift?

Avgiften betalas 12 månader per år. Faktura skickas ut varje månad och gäller för innevarande månad och med förfallodag den sista dagen varje månad.

Barnets vårdnadshavare ska separera, hur gör man med förskoleplaceringen och avgiften?

Om båda vårdnadshavarna har behov av plats så kan man ansökan om delad faktura/delad plats. Var och en registrerar schema efter sitt behov och var och en betalar avgift efter sin inkomst. Dock tas inte avgift ut som övergår ”högsta” avgift för ett barn. Om båda hushållens inkomster tillsammans övergår inkomsttaket så fördelas avgiften procentuellt efter vars och ens inkomster. Man kan även välja att fortsätta den gemensamma platsen med vars och ens schema. När det gäller semester så har barnet alltid ledigt om någon av vårdnadshavarna har semester.

Jag är sammanboende med en person som inte är förälder till barnet, måste jag anmäla även hans inkomst?

Ja, det är hushållets totala skattepliktiga inkomst som är avgiftsgrundande oavsett om barnen är gemensamma eller ej.

Om mitt barn är sjukt, får jag avdrag på avgiften då?

Avgiften reduceras bara vid barns sjukdom som sammanhängande varar längre än 30 dagar, då betalas ingen avgift för den tid som överstiger 30 dagar.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, du ska uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Din inkomst är ändå avgiftsgrundande.

Jag har en förskoleplats och mitt barn har fyllt tre år. Kommer jag att få avdrag på avgiften enligt lagen om allmän förskola för 3-5 åringar?

Lagen om allmän förskola för 3-5 åringar gäller från och med augusti månad det år barnet fyller tre år. Om barnet inte går den avgiftsfria allmän förskolan görs ett avdrag på 28 % på förskoleavgiften varje månad.

 

Avgiften är baserad på hushållets totala skattepliktiga bruttoinkomster. Det finns ett inkomsttak som indexregleras varje år. Avgiften för ett barn är 3% av inkomsten upp till inkomsttaket. Har man flera barn så tillämpas syskonrabatt. Om man inte lämnar inkomstuppgift så debiteras man högsta avgift.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.