Taxor

Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

 • Taxan gäller från 2021-01-01.
 • Avgiften betalas tolv månader om året.

Förskoleverksamhet och familjedaghem

 • Avgiften är baserad på dels procentandelar av månadsinkomsten, Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften. Schema skall alltid lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet.
 • Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar: 15 timmar i veckan,  3 timmar per dag är avgiftsfria. Vid längre vistelsetid görs avdrag med 15 timmar/vecka vid beräkning av avgiften.  Allmän förskola följer läsårstiderna, vilket innebär att lov ej är avgiftsfria. För att få en jämn debitering reduceras avgiften med 28% under hela året. För barn i allmän förskola med vistelsetid om högst 15 timmar/vecka tas ingen avgift ut under oktober-maj. För juni-setember tas avgift ut enligt taxa.
 • Med ”barn 1” menas det yngsta barnet.

Procent av månadsinkomsten

Inkomsttaket per månad är 50 340 kronor.

Barn 1: 3 %
Barn 2: 2 %
Barn 3: 1 %

Högsta avgift för(som indexregleras varje år):
barn 1: 1510 kr/mån
barn 2: 1007 kr/mån
barn 3:  503 kr/mån

Skolbarnomsorg (fritidshem och familjedaghem)

 • Avgiften baseras enbart på procentandelar av månadsinkomsten. Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften. Schema skall alltid lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet.

Procent av månadsinkomsten

Inkomsttaket per månad är 50 340 kronor.

Barn 1: 2 %
Barn 2: 1 %
Barn 3: 1 %

Högsta avgift för(som indexregleras varje år):
barn 1: 1007 kr/mån
barn 2:  503 kr/mån
barn 3:  503 kr/mån

Inkomst

Avgiften betalas utifrån hushållets gemensamma skattepliktiga inkomster.

Exempel på avgiftsgrundad inkomst är:

 • Förvärvsinkomst före skatt och avdrag
 • Sjuk- och föräldrapenning före skatt
 • Arbetslöshetsersättning före skatt
 • Utbildningsbidrag, skattepliktigt
 • Pensionsförmåner
 • Skattepliktiga vårdbidrag
 • Skattepliktig del för vård av barn i familjehem
 • Aktivitetsersättning och aktivitetsstöd

Inkomstuppgift lämnas innan barnomsorgsplatsen tas i anspråk, när inkomsten ändras eller vid begäran från barnomsorgen.

Reducering

 • Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av exempelvis lovdagar, semester  eller om barnet har kortare vistelsetid än vad som schemat visar.
 • Vid barns sjukdom som sammanhängande varar längre än 30 dagar betalas ingen avgift för tid som överstiger dessa 30 dagar.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.