Tidiga insatser – sociala teamet

Vara kommun satsar på tidiga insatser för att främja psykisk hälsa i förskolan.

Forskning visar att tidiga insatser för att främja psykosocial hälsa i förskolan kan leda till förbättrade skolresultat och minska social utsatthet på sikt. Därför har kommunen bestämt sig för att avsätta medel för en satsning där flera olika kompetenser tillsammans med förskolans pedagogiska personal arbetar med att stödja det främjande och förebyggande arbetet.

Mer konkret innebär insatsen att alla förskoleområden i kommunen har försetts med varsitt team som har kompetens att stötta såväl personal som föräldrar. Teamen består av en socialpedagog och en specialpedagog som arbetar i förskoleverksamheten som ett komplement till befintlig pedagogisk personal.

Målsättningen med satsningen är att tidigt stödja barnen och deras familjer och skapa förutsättningar för att barnen ska nå de pedagogiska målen i grundskolan.

Kontaktuppgifter finns under Kontakt och nedan ser du vilka som ansvarar för respektive område.

Arentorp, Levene och Vedum
Helena Kjällgren Tandoc, socialpedagog
Marie Elg, specialpedagog

Vara
Marie Stigson, socialpedagog
Ann-Charlotte Erlingsson, specialpedagog

Kvänum och Tråvad
Evelina Sjunfors, socialpedagog

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.