Uppsägning av plats

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

  • Uppsägning av plats ska ske digitalt via Edlevos app eller via e-tjänst på hemsidan.
  • Uppsägningstiden är 2 månader från den dag uppsägningen gjorts digitalt.
  • Vid två obetalda räkningar sänds skriftlig information till räkningsmottagaren om avstängning från förskoleplats/pedagogisk omsorg.
  • Vid uppsägning kan plats återfås tidigast 4 månader efter att placeringen avslutats

Fritidshem och pedagogisk omsorg

  • Uppsägning av plats ska ske digitalt via Edlevos app eller via e-tjänst på hemsidan.
  • Uppsägningstiden är 2 månader från den dag uppsägningen gjorts digitalt.
  • Blir någon av vårdnadshavarna arbetslös eller föräldraledig ska fritidshemsplatsen/pedagogisk omsorgsplatsen sägas upp skriftligt och platsen avslutas efter 2 månader. Vid arbetslöshet har man rätt att ha kvar plats i kön, vilket inte är fallet vid föräldraledighet. I övrigt gäller tillämpningsreglerna.
  • Platsen avslutas automatiskt vid vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.
  • Vid 2 obetalda räkningar sänds skriftlig information till räkningsmottagaren om avstängning från fritidshemsplats/pedagogisk omsorgsplats.
  • Vid uppsägning kan plats återfås tidigast 4 månader efter att placeringen avslutats (gäller ej vid förälders arbetslöshet)

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.