Våra förskolor

Här kan du läsa om våra kommunala förskolor.

Bilden visar Arentorp förskola.

Arentorps förskola

På Arentorps förskola finns två avdelningar, Sörgården där barnen är 1-3 år och Norrgården där barnen är 4-5 år. Vi vistas regelbundet ute i naturen där barnen upptäcker, utforskar och söker kunskap. Barnen tränar sin motorik och kroppsuppfattning på ett naturligt sätt. Vi arbetar för att värna om djur och natur och vi lär för…

Bilden visar Varas västra förskola. Två byggnader och ett staket med texten välkommen.

Varas västra förskola

Välkommen till Varas västra förskola som består av åtta avdelningar. Dessa är Blå, Turkos, Grön, Orange, Röd, Lila, Gul och Femårsklubben. På Varas västra förskola lägger vi stor vikt vid att skapa en trygg och stimulerande miljö. Barnens egen lek ges stort utrymme, där vi pedagoger ser möjligheter och ger utmaningar. Målet är att alla…

Bilden visar Kvänums förskola.

Kvänums förskola

Kvänums förskola ligger naturskönt i utkanten av Kvänums samhälle med en kohage precis intill förskolan. Vi ger barnen alla möjligheter att utvecklas både inomhus och utomhus. Undervisningen utgår ifrån barnens inflytande, nyfikenhet, glädje, och gemenskap med varandra i alla åldrar. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, allt utifrån läroplanens riktlinjer.  Verksamheten ska främja leken, kreativiteten…

Bilden visar Levene förskola.

Levenes förskola

Förskolan ligger i nära anslutning till skogen. Här finns fyra avdelningar, Boken och Björken (1-3 år) och Eken och Hasseln (3-5 år). Här finns en stor gård och en inhägnad skogsdunge. Vi vistas regelbundet ute i naturen där barnen upptäcker, utforskar och söker kunskap. Barnen tränar sin motorik och kroppsuppfattning på ett naturligt sätt. Vi…

Bilden visar Varas östra förskola.

Varas östra förskola

Varas östra förskola ligger omgiven av vårdcentral, Torsgårdsskolan, Pentahallen, utomhusbadet och bostadsområden. Här finns fem avdelningar: Tranan, Göken, Ugglan, Storken (1-4 år) och Måsen (5 år). Genom att arbeta åldersblandat får barnen möjlighet att utvecklas i sin takt, ta hänsyn och lära av varandra. Syftet med vår femårsavdelning är att erbjuda barnen en verksamhet där…

Tråvad skola

Tråvads förskola

Mitt i centrala Tråvad ligger Tråvads förskola med gemensam gård med skolan. Tråvads förskola har plats för cirkaa 40 barn. Barnen på Tråvads förskola är indelade i två grupper: Björken och Rönnen. Genom att dela in barnen i mindre grupper kan pedagogerna anpassa aktiviteter och lärmiljö så att det stimulerar barnen till utforskande, självständighet, lek…

Bilden visar Vedums förskola.

Vedums förskola

Välkommen till Vedums förskola! Här finns fyra avdelningar: Jordgubben och Hallonet cirka 1-3 år och Björnbäret och Blåbäret cirka 3-5 år. Förskolan ligger naturskönt i utkanten av Vedum. Vi är omgivna av skog, skogsdungar, ängar och en kort promenad ifrån oss har vi en damm. Vi har en fantastisk stor utegård med stora gräsområden och…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.