Arentorps förskola

Arentorps förskola fick nya lokaler som invigdes i augusti 2010. Här finns två avdelningar; Norrgården där barnen är 4-5 år och Sörgården där barnen är 1-3 år.

På förskolan erbjuds barnen olika lekmiljöer t.ex. ateljé för skapande, byggrum för konstruktionslek, hemvrå och en utegård för upptäckarglädje och rörelse.

Vi gör ofta utflykter till skogen som ligger alldeles intill förskolan. Där ges barnen möjlighet att röra på sig och utforska naturen. Vi går även till skolans gymnastiksal ibland. Där får barnen utveckla sin motorik och kroppsuppfattning och träna på samspel och turtagning.

Vårt arbete på förskolan utgår från Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) där det bl.a. står:
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. ”

Kemikaliesmart förskola

En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledningen är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledningen är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.