Frejgårdens förskola

Välkommen till Frejgårdens förskola som består av fem avdelningar. Dessa är Bullerbyn, Katthult, Saltkråkan, Junibacken och Villekulla.

Här på Frejgårdens förskola träffas vi för att lära och ha roligt i en trygg och stimulerande miljö. Barnens egen lek ges stort utrymme, där vi, pedagoger, ser möjligheter och ger utmaningar.

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan lpfö 98/2010, Skollagen och Barnkonventionen. Det innebär att tillsammans med er föräldrar lägger vi grunden för barnens fortsatta utveckling och lärande. Genom ett tematiskt arbetssätt med framförallt mycket lek, lär vi oss.

Dessutom finns Femårsklubben som är en förberedelse inför förskoleklass.

Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Saltkråkan öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.00.
Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Saltkråkan.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskola, ring eller skicka ett sms till din avdelning

Bullerbyn:
0512-313 36 eller 073-270 74 94

Junibacken:
0512-311 99 eller 073-270 74 93

Katthult:
0512-313 37 eller 073-270 74 95

Saltkråkan:
0512-310 59 eller 073-270 74 92

Villekulla:
0512-311 49 eller 073-461 29 11

Unikum

Unikum är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text, foto, ljud och film. Unikum kan användas från smartphone, surfplatta och dator.

Kemikaliesmart förskola

Vad är kemikaliesmart förskola?
En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledning¬en är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Varför kemikaliesmart förskola?
En del kemikalier är kända för att vara skadliga, medan andra är ofarliga. De flesta av ämnenas risker är dock okända. Vi behöver därför vara försiktiga med vilka kemikalier vi använder, och hur vi använder dem.

Barn är extra känsliga på grund av att deras kroppar är under utveckling. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna, då deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt.

Hur jobbar vi i Vara kommun?
Enligt Vara kommuns styrdokument 2016-2019 ska kommunen arbeta för minskade gifter i miljön. För att förtydliga vad det innebär i förskolan påbörjade bildningsförvaltningen under 2016 arbetet med kemikaliesmart förskola. Arbetet utgår från utvalda prioriterade åtgärder.

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Saltkråkan öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.00.
Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Saltkråkan.

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.