Frejgårdens förskola

Välkommen till Frejgårdens förskola som består av fem avdelningar. Dessa är Bullerbyn, Katthult, Saltkråkan, Junibacken och Villekulla.

Här på Frejgårdens förskola träffas vi för att lära och ha roligt i en trygg och stimulerande miljö. Barnens egen lek ges stort utrymme, där vi, pedagoger, ser möjligheter och ger utmaningar.

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan lpfö 98/2010, Skollagen och Barnkonventionen. Det innebär att tillsammans med er föräldrar lägger vi grunden för barnens fortsatta utveckling och lärande. Genom ett tematiskt arbetssätt med framförallt mycket lek, lär vi oss.

Dessutom finns Femårsklubben som är en förberedelse inför förskoleklass.

Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Saltkråkan öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.00.
Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Saltkråkan.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskola, ring eller skicka ett sms till din avdelning

Bullerbyn:
0512-313 36 eller 073-270 74 94

Junibacken:
0512-311 99 eller 073-270 74 93

Katthult:
0512-313 37 eller 073-270 74 95

Saltkråkan:
0512-310 59 eller 073-270 74 92

Villekulla:
0512-311 49 eller 073-461 29 11

Grön flagg

Inom grön flagg arbetar vi just nu med tema Global samverkan som utgår från de Globala målen som är antagna av FN.

  • Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar framtid både gällande relationer men också ur ett miljöperspektiv.
  • Vi vill skapa sammanhang och meningsfullhet där allas lika värde är grundläggande. Genom att arbeta med global samverkan, vidgar vi barnens perspektiv och på sikt en förståelse för vår omvärld.
  • Genom att medvetandegöra barnen om sina demokratiska rättigheter och skyldigheter, förbereds barnen för ett demokratiskt samhälle.

Grön flagg är en del av Håll Sverige Rent och vi har varit certifierade sedan 2010.
Grön flagg och Globala målen

Pluttra

Pluttra är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text, foto, ljud och film. Pluttra kan användas från smartphone, surfplatta och dator.

Kemikaliesmart förskola

En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledningen är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Saltkråkan öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.00.
Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Saltkråkan.

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.