Torsgårdens förskola

Torsgårdens förskola ligger i östra delen av Vara, omgiven av vårdcentral, Torsgårdsskolan, Pentahallen, utomhusbadet och bostadsområden.

Här finns sex avdelningar; Tranan, Måsen, Göken, Ugglan, Storken och Kråkan. Avdelningen Kråkan är placerad i direkt anslutning till Torsgårdens förskola.

Barnen är mellan ett och fem år. Personalen arbetar i utvidgade arbetslag vilket innebär att ert barn har tillgång till fler pedagoger. Målet är att alla barn ska känna sig trygga  med all personal och fler lokaler. Ditt barn har sin hemvist på inskolningsavdelningen där din kontaktperson finns. Dessutom finns Femårsklubben som är en förberedelse inför förskoleklass.

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan lpfö 98/2010, Skollagen och Barnkonventionen.

”Lärande genom lek – ger trygga och positiva barn”

Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Göken öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.15. Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Göken

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskola, ring eller skicka ett sms till din avdelning

Måsen:
0512-312 73 eller 070-191 36 92

Göken:
0512-312 91 eller 070-191 36 91

Ugglan:
0512-312 95 eller 070-191 36 95

Storken:
0512-312 77 eller 070-191 36 93

Tranan:
0512-311 57 eller 070-191 36 94

Kråkan:
0512-312 72 eller 076-760 40 83

Grön flagg

Inom grön flagg arbetar vi just nu med tema Global samverkan som utgår från de Globala målen som är antagna av FN.

  • Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar framtid både gällande relationer men också ur ett miljöperspektiv.
  • Vi vill skapa sammanhang och meningsfullhet där allas lika värde är grundläggande. Genom att arbeta med global samverkan, vidgar vi barnens perspektiv och på sikt en förståelse för vår omvärld.
  • Genom att medvetandegöra barnen om sina demokratiska rättigheter och skyldigheter, förbereds barnen för ett demokratiskt samhälle.

Grön flagg är en del av Håll Sverige Rent och vi har varit certifierade sedan 2010.

Grön flagg och Globala målen

Pluttra

Pluttra är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text, foto, ljud och film. Pluttra kan användas från smartphone, surfplatta och dator.

Kemikaliesmart förskola

En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledningen är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Göken öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.15. Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Göken

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.