Torsgårdens förskola

Torsgårdens förskola ligger i östra delen av Vara, omgiven av vårdcentral, Torsgårdsskolan, Pentahallen, utomhusbadet och bostadsområden.

Här finns fem avdelningar; Tranan, Måsen, Göken, Ugglan och Storken.

Barnen är mellan ett och fem år. Personalen arbetar i utvidgade arbetslag vilket innebär att ert barn har tillgång till fler pedagoger. Målet är att alla barn ska känna sig trygga  med all personal och fler lokaler. Ditt barn har sin hemvist på inskolningsavdelningen där din kontaktperson finns. Dessutom finns Femårsklubben som är en förberedelse inför förskoleklass.

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan lpfö 98/2010, Skollagen och Barnkonventionen.

”Lärande genom lek – ger trygga och positiva barn”

Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Göken öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.15. Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Göken

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskola, ring eller skicka ett sms till din avdelning

Måsen:
0512-312 73 eller 070-191 36 92

Göken:
0512-312 91 eller 070-191 36 91

Ugglan:
0512-312 95 eller 070-191 36 95

Storken:
0512-312 77 eller 070-191 36 93

Tranan:
0512-311 57 eller 070-191 36 94

Kråkan:
0512-312 72 eller 076-760 40 83

Unikum

Unikum är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text, foto, ljud och film. Unikum kan användas från smartphone, surfplatta och dator.

Kemikaliesmart förskola

Vad är kemikaliesmart förskola?
En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledning¬en är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Varför kemikaliesmart förskola?
En del kemikalier är kända för att vara skadliga, medan andra är ofarliga. De flesta av ämnenas risker är dock okända. Vi behöver därför vara försiktiga med vilka kemikalier vi använder, och hur vi använder dem.

Barn är extra känsliga på grund av att deras kroppar är under utveckling. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna, då deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt.

Hur jobbar vi i Vara kommun?
Enligt Vara kommuns styrdokument 2016-2019 ska kommunen arbeta för minskade gifter i miljön. För att förtydliga vad det innebär i förskolan påbörjade bildningsförvaltningen under 2016 arbetet med kemikaliesmart förskola. Arbetet utgår från utvalda prioriterade åtgärder.

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Göken öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.15. Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Göken

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.