Tråvads förskola

Mitt i centrala Tråvad ligger Tråvads förskola med gemensam gård med skolan.

Tråvad skola

Tråvads förskola har plats för cirkaa 40 barn. Barnen på Tråvads förskola är indelade i två grupper: Björken och Rönnen.

Genom att dela in barnen i mindre grupper kan pedagogerna anpassa aktiviteter och lärmiljö så att det stimulerar barnen till utforskande, självständighet, lek och kreativitet. Vi samarbetar mellan avdelningarna och ditt barn får på så sätt lära känna alla barn och bli trygg med flera pedagoger. Hos oss sker barns lärande och utveckling med leken i centrum!

Öppettider och frånvaroanmälan

Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskolan, ring eller skicka ett sms till din avdelning anmäl frånvaro i V-klass.

Björken

Tel. 0512-316 83 eller 073-271 35 87

Rönnen/Asken

Tel. 0512-316 84 eller 073-271 35 89

Barnhälsoteam i förskolan

På förskolorna i Vara kommun finns team som består av socialpedagog och specialpedagog. Teamet ger stöd till pedagoger, barn och vårdnadshavare.

Genom gemensamma och tidiga insatser främjas goda villkor för barnet i både hemmet och förskolan. Dessutom får vårdnadshavare och förskolans pedagoger stöd och vägledning i ett tidigt skede.

Ha du frågor kring teamet eller vill anmäla ett ärende så vänder du dig till rektor, specialpedagog eller socialpedagog.

Kontaktuppgifter

Socialpedagog
Marie Stigson tel. 0512-317 88
marie.stigson@edu.vara.se

Specialpedagog
Ann-Charlotte Erlingsson tel. 0512-318 40
ann-charlotte.erlingsson@edu.vara.se

Samarbete/Sommarstängning

Under semestertid kan det ibland inträffa att just din förskoleplats inte finns tillgänglig, men du erbjuds alltid plats någon annanstans.

Under sommar, jul och klämdagar samarbetar vi med övriga förskolor  i Vara med personal från olika förskolor.

Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskolan, ring eller skicka ett sms till din avdelning anmäl frånvaro i V-klass.

Björken

Tel. 0512-316 83 eller 073-271 35 87

Rönnen/Asken

Tel. 0512-316 84 eller 073-271 35 89

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Adress

Tråvads förskola
Ängevigatan 4
534 92 TRÅVAD

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.