Varas östra förskola

Varas östra förskola ligger omgiven av vårdcentral, Torsgårdsskolan, Pentahallen, utomhusbadet och bostadsområden.

Bilden visar Varas östra förskola.

Här finns fem avdelningar: Tranan, Göken, Ugglan, Storken (1-4 år) och Måsen (5 år). Genom att arbeta åldersblandat får barnen möjlighet att utvecklas i sin takt, ta hänsyn och lära av varandra. Syftet med vår femårsavdelning är att erbjuda barnen en verksamhet där undervisningen är anpassad för äldre barn och låta barnen skapa relationer inför skolstarten.

Vi samarbetar mellan avdelningarna och ditt barn får på så sätt många kompisar och blir trygg med flera pedagoger.

Pedagogerna på förskolan arbetar temainriktat utifrån barnlitteratur. Barnens intressen och förskolans läroplan (Lpfö18) är centralt i planeringen av verksamheten. Hos oss sker barns lärande och utveckling med leken i centrum!

Öppettider och frånvaroanmälan

Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Göken öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.15. Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Göken.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskolan, ring eller skicka ett sms till din avdelning anmäl frånvaro i V-klass.

Måsen

Tel. 0512-312 73 eller 070-191 36 92

Göken

Tel. 0512-312 91 eller 070-191 36 91

Ugglan

Tel. 0512-312 95 eller 070-191 36 95

Storken

0512-312 77 eller 070-191 36 93

Tranan

0512-311 57 eller 070-191 36 94

Barnhälsoteam i förskolan

På förskolorna i Vara kommun finns team som består av socialpedagog och specialpedagog. Teamet ger stöd till pedagoger, barn och vårdnadshavare.

Genom gemensamma och tidiga insatser främjas goda villkor för barnet i både hemmet och förskolan. Dessutom får vårdnadshavare och förskolans pedagoger stöd och vägledning i ett tidigt skede.

Ha du frågor kring teamet eller vill anmäla ett ärende så vänder du dig till rektor, specialpedagog eller socialpedagog.

Kontaktuppgifter

Socialpedagog
Marie Stigson tel. 0512-317 88
marie.stigson@edu.vara.se

Specialpedagog
Ann-Charlotte Erlingsson tel. 0512-318 40
ann-charlotte.erlingsson@edu.vara.se

Samarbete/Sommarstängning

Under sommar, jul och klämdagar samarbetar vi med övriga förskolor i Vara kommun med personal från de olika förskolorna.

Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00.

Avdelningen Göken öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.15. Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Göken.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskolan, ring eller skicka ett sms till din avdelning anmäl frånvaro i V-klass.

Måsen

Tel. 0512-312 73 eller 070-191 36 92

Göken

Tel. 0512-312 91 eller 070-191 36 91

Ugglan

Tel. 0512-312 95 eller 070-191 36 95

Storken

0512-312 77 eller 070-191 36 93

Tranan

0512-311 57 eller 070-191 36 94

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Adress

Varas östra förskola
Johan Brinks gata 6
534 32 VARA

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.