Varas västra förskola

Välkommen till Varas västra förskola som består av åtta avdelningar. Dessa är Blå, Turkos, Grön, Orange, Röd, Lila, Gul och Femårsklubben.

Bilden visar Varas västra förskola. Två byggnader och ett staket med texten välkommen.

På Varas västra förskola lägger vi stor vikt vid att skapa en trygg och stimulerande miljö. Barnens egen lek ges stort utrymme, där vi pedagoger ser möjligheter och ger utmaningar. Målet är att alla barn ska känna sig trygga med all personal och fler lokaler.

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan Lpfö 18, Skollagen och Barnkonventionen. Det innebär att vi tillsammans med er föräldrar lägger grunden för barnens fortsatta utveckling och lärande. Genom ett tematiskt arbetssätt med framförallt mycket lek, lär vi oss.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskola, ring eller skicka ett sms till din avdelning

Blå:
0512-313 36 eller 073-270 74 94

Orange:
0512-311 99 eller 073-270 74 93

Turkos:
0512-313 37 eller 073-270 74 95

Grön:
0512-310 59 eller 073-270 74 92

Röd:
0512-312 98 eller 072-45 62 742

Gul:
0512-31290 eller 072-15 96 974

Lila:
0512-312 72 eller 076-76 04 083

Femårsklubben:
0512-311 49 eller 073-461 29 11

Kemikaliesmart förskola

Vad är kemikaliesmart förskola?

En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledning¬en är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Varför kemikaliesmart förskola?

En del kemikalier är kända för att vara skadliga, medan andra är ofarliga. De flesta av ämnenas risker är dock okända. Vi behöver därför vara försiktiga med vilka kemikalier vi använder, och hur vi använder dem.

Barn är extra känsliga på grund av att deras kroppar är under utveckling. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna, då deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt.

Hur jobbar vi i Vara kommun?

Enligt Vara kommuns styrdokument 2016-2019 ska kommunen arbeta för minskade gifter i miljön. För att förtydliga vad det innebär i förskolan påbörjade bildningsförvaltningen under 2016 arbetet med kemikaliesmart förskola. Arbetet utgår från utvalda prioriterade åtgärder.

Om ditt barn inte kommer till förskola, ring eller skicka ett sms till din avdelning

Blå:
0512-313 36 eller 073-270 74 94

Orange:
0512-311 99 eller 073-270 74 93

Turkos:
0512-313 37 eller 073-270 74 95

Grön:
0512-310 59 eller 073-270 74 92

Röd:
0512-312 98 eller 072-45 62 742

Gul:
0512-31290 eller 072-15 96 974

Lila:
0512-312 72 eller 076-76 04 083

Femårsklubben:
0512-311 49 eller 073-461 29 11

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Adress

Varas västra förskola
Västra skolgatan 3
534 31 VARA

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.