Grundskola och fritidshem

Grundskola

Den obligatoriska skolan omfattar nio år och Vara har sammanlagt nio kommunala grundskoleenheter. Skolor för de tidiga åldrarna finns tillgängliga i flera av kommunens tätorter medan enheterna för de senare åldrarna är belägna i Vara tätort samt i Kvänum.
Alla elever tillhör en skolenhet utifrån vilket upptagningsområde man bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. I detta fall får man själv ordna och bekosta skolskjuts.

Förskoleklass

Förskoleklassen, som är en egen obligatorisk skolform, vänder sig till sexåringar. På alla skolor är grundskola, förskoleklass och fritidshem en del av samma enhet. Verksamheterna ligger nära varandra och samarbetet över olika åldrar och verksamhetsformer ses som väsentligt.

Bilden visar en plastburk med färgpennor.

Läsårstider

Läsåret 2022/2023 Hösttermin 2022: 16 augusti till 22 december Vårtermin 2023: 10 januari till 9 juni (gymnasiets student 8 juni) Lov Läslov: 31 oktober till 4 november 2022 (vecka 44) Sportlov: 13 februari till 17 februari 2023 (vecka 7) Påsklov: 3 april till 6 april 2023 (vecka 14) Övriga lediga dagar 23 september, 28 november…

Papper med text på annat språk än svenska

Modersmålsundervisning

Vad är modersmålsundervisning? Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier, man får alltså betyg i årskurs 6 till årskurs 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från årskurs 1 till årskurs 5. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i…

Buss med en skylt för skolbarn

Skolskjutsar

Regler och anvisningar Skolskjutsberättigade är : Elever i förskoleklass med minst 2 km skolväg Elever i år 1-6 med minst 2 km skolväg Elever i år 7-9 med minst 3 km skolväg För elever i särskolan görs en individuell bedömning Ovanstående avstånd gäller även till påstigningsplats Elever med kortare avstånd kan åka med skolskjuts i…

Specialskola

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.