Grundskola och fritidshem

Grundskola

Den obligatoriska skolan omfattar nio år och Vara har sammanlagt nio kommunala grundskoleenheter. Skolor för de tidiga åldrarna finns tillgängliga i flera av kommunens tätorter medan enheterna för de senare åldrarna är belägna i Vara tätort samt i Kvänum.
Alla elever tillhör en skolenhet utifrån vilket upptagningsområde man bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. I detta fall får man själv ordna och bekosta skolskjuts.

Förskoleklass

Förskoleklassen, som är en egen obligatorisk skolform, vänder sig till sexåringar. På alla skolor är grundskola, förskoleklass och fritidshem en del av samma enhet. Verksamheterna ligger nära varandra och samarbetet över olika åldrar och verksamhetsformer ses som väsentligt.

Läsårstider

Läsåret 2020/2021 Hösttermin 2020: 20 augusti - 22 december Vårtermin 2021: 11 januari - 11 juni (gymnasiets student 10 juni) Lov: Läslov: 26 oktober - 30 oktober (tidigare benämnt som höstlov) Sportlov: 15-19 februari Påsklov: 29 mars - 5 april Övriga lediga dagar: 25 september, 23 november, 8 mars, 14 maj Kompetensutvecklingsdagar fritidshem: Hösttermin: 14 augusti, 26 oktober…

Modersmålsundervisning

Vad är modersmålsundervisning? Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier, man får alltså betyg i årskurs 6 till årskurs 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från årskurs 1 till årskurs 5. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i…

Skolskjutsar

Regler och anvisningar Skolskjutsberättigade är : Elever i förskoleklass med minst 2 km skolväg Elever i år 1-6 med minst 2 km skolväg Elever i år 7-9 med minst 3 km skolväg För elever i särskolan görs en individuell bedömning Ovanstående avstånd gäller även till påstigningsplats Elever med kortare avstånd kan åka med skolskjuts i…

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.